جزئیات نظام وظیفه

محاسبه کسری خدمت به ازای جبهه یا ایثارگری به چه صورت است؟

سلام، الهه محمودی هستم از سایت به پاسخ. یکی از انواع کسری خدمت سربازی، کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان و کسری خدمت جبهه پدر می‌باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است. کسری

پیمایش به بالا