معافیت کفالت

شرایط دریافت معافیت کفالت پدر زندانی چگونه است؟

سیاوش عزیزی هستم از به پاسخ. مشمولی که پدر وی در زندان و یا حبس باشد می‌تواند با دارابودن شرایط زیر از معافیت کفالت موقت (معافیت کفالت پدر زندانی) استفاده نماید. علت تعلق گرفتن معافیت

معافیت سربازی طلاق والدین چگونه است؟

سیاوش عزیزی هستم از سایت به پاسخ. معافیت سربازی طلاق والدین یکی از معافیت‌های پرکاربرد در بخش معافیت‌های نظام‌وظیفه زیرمجموعه معافیت کفالت است. با طلاق پدر و مادر مشمول و جداشدن والدین، وظیفه حمایت و

پیمایش به بالا