سهمیه ایثارگری

ریاضی رو فصل به فصل مطالعه کنیم یا مبحثی؟

چند بار می‌توانیم از سهمیه‌ ایثارگری کنکور استفاده کنیم؟

برای شخصی که دارای سهمیه ایثارگری 5 و 25 درصد است، در هر مقطع یعنی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری فقط یک‌بار از سهمیه می‌تواند استفاده کند. به این معنی که شما هر بار کنکور

پیمایش به بالا