سهمیه‌های کنکور

ریاضی رو فصل به فصل مطالعه کنیم یا مبحثی؟

چند بار می‌توانیم از سهمیه‌ ایثارگری کنکور استفاده کنیم؟

برای شخصی که دارای سهمیه ایثارگری 5 و 25 درصد است، در هر مقطع یعنی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری فقط یک‌بار از سهمیه می‌تواند استفاده کند. به این معنی که شما هر بار کنکور

در انتخاب رشته کنکور تراز مهم است یا رتبه؟

سلام دوستان بی‌نظیر عزیزی هستم از سایت به پاسخ، تراز نشان دهنده سطح علمی داوطلب است، اما جایگاه داوطلب را از میان همه داوطلبان نشان نمی‌دهد. در اصل، این رتبه است که جایگاه داوطلب را در

پیمایش به بالا