انتخاب رشته کنکور

انواع دوره تحصیلی دانشگاه ها

انواع دوره تحصیلی دانشگاه ها

4 دوره دانشگاهی وجود دارد:1- روزانه2- نوبت دوم یا شبانه3- پردیس خودگردان یا شهریه پرداز4- مجازیدر 3 دوره اول کلاس درس و اساتید یکسان است اما شبانه و شهریه پرداز باید شهریه پرداخت کنند. مجازی

پیمایش به بالا