آزمون‌های آزمایشی

چگونه برای آزمون برنامه‌ریزی کنیم؟

چگونه برای آزمون برنامه‌ریزی کنیم؟

دو نوع آزمون داریم:آزمون‌های دو هفته یکبار مانند قلمچی.آزمون‌های سه هفته یکبار مانند گزینه دو. در ابتدا باید استراتژی خود تا روز آزمون را مشخص نمائید. مثلاً اگر آزمون قلمچی دارید و مدت 2 هفته

پیمایش به بالا