سهمیه مناطق کنکور چیست؟

سهمیه مناطق کنکور چیست؟

سازمان سنجش به منظور عدالت آموزشی بیان کرده است که امکانات آموزشی در شهری مثل تهران با سیستان و بلوچستان یکی نیست. برای اینکه عدالت آمورشی بین هر دو برقرار بشه داستان سهمیه مناطق را […]

سهمیه مناطق کنکور چیست؟ ادامه مطلب »