برنامه‌ریزی

چگونه برای آزمون برنامه‌ریزی کنیم؟

چگونه برای آزمون برنامه‌ریزی کنیم؟

دو نوع آزمون داریم:آزمون‌های دو هفته یکبار مانند قلمچی.آزمون‌های سه هفته یکبار مانند گزینه دو. در ابتدا باید استراتژی خود تا روز آزمون را مشخص نمائید. مثلاً اگر آزمون قلمچی دارید و مدت 2 هفته

چگونه برای ترمیم معدل برنامه ریزی کنیم؟

چگونه برای ترمیم معدل برنامه ریزی کنیم؟

سوال اول اینجاست:آیا اصلاً برای ترمیم معدل با توجه به اینکه هر درس را باید در روزی خاص امتحان دهیم، نیاز به برنامه‌ریزی داریم؟بله؛ 100 درصد نیاز است. بهترین زمان یک‌ماه قبل از شروع امتحانات

پیمایش به بالا