چگونه برای ترمیم معدل برنامه ریزی کنیم؟

چگونه برای ترمیم معدل برنامه ریزی کنیم؟

سوال اول اینجاست:آیا اصلاً برای ترمیم معدل با توجه به اینکه هر درس را باید در روزی خاص امتحان دهیم، نیاز به برنامه‌ریزی داریم؟بله؛ 100 درصد نیاز است. بهترین زمان یک‌ماه قبل از شروع امتحانات

چگونه برای ترمیم معدل برنامه ریزی کنیم؟ ادامه مطلب »